KERAMIKK INGER OVELL

Diverse

"Kio Design"

"Bokser i terrakotta"

"Komposisjon"

"Komposisjon stående"

"Kropp i kopp"

KIODESIGN INGER OVELL © 2007-2010
footer image footer image